Hem

Vänner på nätet


Alliansmissionen

Bilda

Crossnet

Skarpnäcks stadsförvaltning

Allianskyrkan i Älta

Dagen

Diakonia

 

Förskolan Lyktan

Vi söker dig - Förskollärare

Vår verksamhet drivs som en ideell förening av Skarpnäcks Frikyrkoförsamling. Vi finns i ljusa och trevliga lokaler i Skarpnäck, granne med Nackareservatet. Förskolan består av en avdelning med 17 barn i åldrarna 1-5 år.

Läroplanen för förskolan, barnkonventionen och skollagen lägger grunden för hur förskolor bedriver sin verksamhet. I vår verksamhet vill vi på olika sätt uppmuntra barnens utveckling och lärande. Vi har valt att arbeta projekt/tema inriktat. Det innebär att vi fångar upp vad barnen visar intresse för och utifrån det startas ett projekt/tema. Det kan innebära utforskande genom olika aktiviteter som besök i skogen, dans och musik, gymnastik, fri lek, skapande aktiviteter. Det pågående projektet dokumenteras för att ge barn och föräldrar möjlighet att reflektera och det ger grund för hur projektet ska utvecklas vidare.

Vi som arbetar på förskolan är två förskollärare, en barnskötare och en husmor som lagar vår mat från grunden. Vi använder så mycket som möjligt ekologiska råvaror.

Förskolan och hemmet är två kompletterande miljöer som genom pedagoger och vårdnadshavare knyts samman. Att ha en bra samverkan är nödvändigt för att förskolan ska kunna möta varje barn på bästa sätt. Det är viktigt att känna ömsesidigt förtroende och att skapa förståelse mellan pedagoger – barn – vårdnadshavare.

Som vårdnadshavare har du rätt att ha ditt barn på förskolan inom det som kallas ramtid. Ramtid är den maxtid en förskola måste hållas öppet om det finns behov av det. Ramtiden är mellan kl.06.30-18.30 alla helgfria vardagar förutom midsommarafton, julafton och nyårsafton. Förskolan och vårdnadshavare kan komma överens om kortare öppettider under förutsättning att alla vårdnadshavares behov beaktas.

Förskolan Lyktan är ansluten till Stockholms stads gemensamma ansökningssystem för alla kommunala och fristående förskolor. Vi hanterar vår egen kö och följer Stockholms stads köregler.

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till förskolechef Mirjam Evborn.

Förskolan Lyktan
Tätorpsvägen 9 b, 128 31 Skarpnäck
fsklyktan@telia.com

Välkommen att ringa oss för ytterligare information
Tel: 08-604 96 78

Skarpnäckskyrkan | Tel: 08-724 20 40 | Gatuadress: Skarpnäcks Allé 31
E-post: kontakt@skarpnackskyrkan.se