Hem

Vänner på nätet


Crossnet

Skarpnäcks stadsförvaltning

Allianskyrkan i Älta

Dagen

Diakonia

SAU

Stockholms Frikyrkoråd

Söksida

Sök


The Swedish Theory of Love

Sverige 2015, Regi: Erik Gandini (Njuta films)

Vad är kärlek i dagens Sverige?

Omtalad dramadokumentär som bl a diskuterats på 2016 Existentiella filmfestival i Falun. Skicklige dokumentärfilmaren Gandini rör sig ofta i gränslandet mellan dokumentär och existentiella frågor i tidigare teman som Guantanamo-basen vara eller icke-vara och Berlusconis inflytande.

I denna film driver han tesen att svenskens signum tack vare historisk-politiska orsaker är "oberoende" och "frihet". Men i ett globaliserat och kapitalistiskt samhälle, där folkhemstanken och solidariteten alltmer monterats ner, får dessa begrepp en slagsida. De leder över till ensamhet, isolering, kärlekslöshet och själslig brist.

Vi får följa olika personer i spåren av dessa omhuldade värderingar: människor som saknar nära och kära men också de som väljer att göra uppror mot självförverkligande och självständighet och sluter sig samman i grupper eller alternativa livsstilar.

Filmens tematik har diskuterats på nätet och i diverse filmsammanhang. Gandini rör sig mellan ytterligheter och vissa hävdar bestämt att han sätter fingret på vad som är fel i landet Sverige idag. Andra menar att han överdriver och ser allt i svartvitt. Jag kan konstatera att "The Swedish Theory of Love" i någon mån befäster människors redan förutbestämda uppfattningar: De som vill hävda att svenskarna är kyliga och känslokalla får vatten på sin kvarn. Och de som irriteras över denna schablonbild kan i filmen se motbilder och uppror mot vedertagna sanningar. Jag tror man gör bäst i att se dessa båda spår löper parallellt i vårt moder Svea.

Jag håller med om att det finns mycket icke-självvald ensamhet i Sverige. Det som en gång var oberoende från stat, kyrka, tradition, släkt eller ett tvingande äktenskap är nu rotlöshet och förvirring för många. Men i ärlighetens namn ser jag också motkrafter: Vi är t ex världens mest körsjungande folk. Undersökningar visar att unga svenska pensionärer tillhör dem som mår bäst på jordklotet. Eller varför inte alla tecken på att en stagnerande kyrka som får liv igen genom invandring och flyktingmottagning? Så den svenska kärleksteorin är nog under omförhandling - ännu en gång...

Carl-Johan R Freed

Tillbaka

Skarpnäckskyrkan | Tel: 08-724 20 40 | Gatuadress: Skarpnäcks Allé 31
E-post: kontakt@skarpnackskyrkan.se