Hem

Vänner på nätet


Stockholms Frikyrkoråd

Sjukhuskyrkan

Alliansmissionen

Bilda

Crossnet

Skarpnäcks stadsförvaltning

Allianskyrkan i Älta

Söksida

Sök


Jesus

USA 1979, Regi: Peter Sykes & John Krish (Agape Sverige)

Filmen med stort "F"

När kristna talar om begreppet "kristen film" eller "film med kristna inslag" avser man nästan alltid:  a) biografier över Jesus  b) bibelgestalter eller -böcker c) uttalat kristna tematan som t ex de sista tiderna, pacifism eller värnande av kärnfamiljen.

Mer specifikt kan man också tala om s k Jesus-filmer. Man brukar tala om Jesus-filmer på åtminstone tre nivåer: 1) rena Jesus-biografier - antingen fromma helgonliknande berättelser eller mer kritiska som ställer svåra teologiska frågor kring Jesus-gestalten.  2) Kristus-gestalter som påminner om Jesus men som ändå är mänskliga i grund och botten, ett slags hjältehistorier men ändå med vissa fel och brister. 3) Kristus-mönster där Jesus-figuren inte är så tydlig utan vissa Kristuslika drag mera läggs som ett raster eller en tolkningsmodell över filmen. Inga särskilda personer ska s a s föreställa Jesus men filmen innehåller många paralleller till Kristi liv i lära, förhållningssätt och handlingar. Kristus-gestalter och Kristus-mönster berör jag i andra recensioner, t ex Amelie från Montmartre och The Matrix-trilogin & Sagan om ringen-filmerna. Flera av dessa återfinns under andra tema-rubriker men kan ändå ses som eller brukas som någon form av Jesus-relaterad film. Men i detta filmtips ska jag istället uppehålla mig vid den första nivån - och skriva något om Jesus-filmen framför andra.  

"Jesus" är enligt rapporter den överhuvudtaget mest spridda, och sedda, filmen som spelats in. Denna är inte i första hand en konstnärlig produkt utan tillkom med stöd från inflytelserika kristna organisationer och portalgestalter med syfte att evangelisera. Den går ofta kort och gott under benämningen "Jesus-filmen" just för att dess uttalade målsättning är mission. Det är roligt att kyrkans folk var relativt tidigt ute att haka på film- och videotrenden i missionsgärningen. Men sanningen att säga är filmen inte speciellt lysande. Som film betraktat är den snarare undermålig med tanke på skådespelarinsatser, dramaturgi, scenografi, effekter osv.

Men, å andra sidan, dess främsta syfte var ju evangelisation - och som sådan har den fungerat utomordentligt. Fortfarande släpps den - numera även på DVD - på ett otal språk med jämna mellanrum. Finns att beställa på bl a Agape Sveriges hemsida. En film att inte så mycket titta på för sin eget nöjes eller uppbyggelses skull, som att ge bort eller bjuda in till att titta tillsammans!

Carl-Johan R Freed

Tillbaka

Skarpnäckskyrkan | Tel: 08-724 20 40 | Gatuadress: Skarpnäcks Allé 31
E-post: kontakt@skarpnackskyrkan.se