Hem

Vänner på nätet


Crossnet

Skarpnäcks stadsförvaltning

Allianskyrkan i Älta

Dagen

Diakonia

SAU

Stockholms Frikyrkoråd

Söksida

Sök


Dekalogen

Dekalog, Polen 1988-89, Regi: Krzysztof Kieslowski (Artifial Eye)

Budoren kontextualiserade

Det finns flera moderna modernare versioner vid sidan av DeMilles gigantiska epos, och som s a s kontextualiserar budorden in i nutid. Om de klassiska versionerna kan ses som exempel på försök till litterata redogörelser för hur det dåtida historiska skeendet gick till, så är de nyare varianterna mer fokuserade vid att lyfta själva budskapet in i nutid. Alltså hur man istället  söker bygga en bro från då till nu - hur gör vi för att applicera budordens andemening och syfte till modern tid?

Kieslowskis "miniserie" i just tio, ca en timme långa, avsnitt har visats ett par gånger på Sveriges television. Polacken Kieslowski, med katolskt och existentiellt färgade funderingar kring våra liv, har tagit varje budord och vävt in detta i en historia som utspelar sig i nutid. I ett gråtrist Polen får vi följa olika människor, som ofta dyker upp i varierande sammanhang på ett sätt så att deras livsväv ofta sammanflätas. De ställs inför valmöjligheter och problem, inför avgörande ögonblick och vägskäl i livet - ofta utmanande och omvälvande.

Ett ganska svårtolkat men givande försök att "översätta" budorden till vår tid, i stora stycken urskickligt utfört! Om man ger serien den tid den behöver är det en mycket tankeväckande och givande process som startar hos mig som tittare! Tål att ses om - inte minst när den numera finns på DVD-utgåvor!

Carl-Johan R Freed

Tillbaka

Skarpnäckskyrkan | Tel: 08-724 20 40 | Gatuadress: Skarpnäcks Allé 31
E-post: kontakt@skarpnackskyrkan.se