Hem

Vänner på nätet


Diakonia

SAU

Stockholms Frikyrkoråd

Sjukhuskyrkan

Alliansmissionen

Bilda

Crossnet

Söksida

Sök


Hotel Rwanda

Kanada/Storbr/It/Sydafrika 2004, Regi: Terry George (Scanbox)

Vi tar in på hotell Rwanda. Bakgrunden är folkmorden på 1990-talet och vi får följa Paul som arbetar på ett hotell i huvudstaden Kigali. Han ställs inför svåra val och fegar nästan ur men väljer ändå till sist att försöka rädda så många som möjligt av sina landsmän... Vi frågar oss här: Helgar alltid ändamålet medlen? Inte heller denne man har en tydlig kristen bekännelse, han vill helst av allt leva ett stilla liv, han är ganska rädd och feg och begagnar sig av mutor vid flera tillfällen. Kanske måste ändå det slutliga goda syftet i extrema krigs- och katastrofsituationer överskugga vägarna och sätten? Men hur är det egentligen i lugna perioder, t ex i folkhems-Sverige där vi inte har så mycket hemska omständigheter att skylla på? Har t ex kristna här något försvar för att INTE fullt ut stå upp för rättfärdigheten i samhället?

Några avslutande reflektioner kopplade till Bibelns undervisning: Det måste alltid vara viktigt hur och med vilka motiv vi tjänar - inte minst som kristna med vår bas i Skriften, Andens ledning och Guds församling. Något att fundera på: Hur vill du och jag bli ihågkomna av kommande generationer utifrån vårt kristna tjänande?

Ingela & Carl-Johan Freed

Tillbaka

Skarpnäckskyrkan | Tel: 08-724 20 40 | Gatuadress: Skarpnäcks Allé 31
E-post: kontakt@skarpnackskyrkan.se