Hem

Vänner på nätet


Dagen

Diakonia

SAU

Stockholms Frikyrkoråd

Sjukhuskyrkan

Alliansmissionen

Bilda

Söksida

Sök


En sång för Martin/A Beautiful Mind

Sverige 2001, Regi: Bille August (Nordisk film ) resp. USA 2001, Regi: Ron Howard (Universal )

Att må dåligt - fastän det kanske inte syns på utsidan...

"En sång för Martin" och "A Beautiful Mind" är två filmer som tar upp frågorna kring olika psykiska handikapp: Alzheimers respektive schizofreni. På flera sätt kan de hjälpa oss att förstå dessa mystiska sjukdomar - och inte myterna runt dem.

Men de belyser också de sociala aspekterna runt om en sjukdom, t ex behovet av människor som kan stå vid den sjukes sida och som bara behöver finnas till (även om ingen kan klara av att erbjuda hur mycket som helst). Filmerna stryker också under varje människas värde och behov att ha sin plats i samhälle och familj. Båda filmerna tar också upp vikten av att söka hålla ihop sina relationer mitt i sjukdomstiden, att försöka stödja varandra och visa trohet när det är som svårast - inte minst ur ett anhörigperspektiv.

Men filmerna väjer inte heller för problem kring den sjuke själv - att bli sjuk och i en viss mening ett offer innebär inte att man fråntas alla de fria valen och ett moraliskt ansvar. "En sång för Martin" vågar också beröra konsekvenserna av blinda förälskelser emedan "A Beutiful Mind" understryker tanken att ingen människa bara är ett offer utan också en moraliskt ansvarig varelse som faktiskt - trots omständigheterna - står inför olika valmöjligheter.

Båda filmerna kan karaktäriseras som "mogna" dramer och passar t ex för samtal i en hemgrupp eller bland äldre personer.

Carl-Johan & Ingela Freed

P.S. Se dock "En sång för Martin" med din nyblivna make eller maka på bröllopsresan. Det gjorde nämligen jag....

 

Tillbaka

Skarpnäckskyrkan | Tel: 08-724 20 40 | Gatuadress: Skarpnäcks Allé 31
E-post: kontakt@skarpnackskyrkan.se