Hem

Vänner på nätet


SAU

Stockholms Frikyrkoråd

Sjukhuskyrkan

Alliansmissionen

Bilda

Crossnet

Skarpnäcks stadsförvaltning

 

Ambassadors of Christ School, Uganda


I Uganda stödjer Skarpnäckskyrkan en skola i ett fattigt område utanför Entebbe vid Victoriasjön. Skolan har 154 förskole- och grundskoleelever upp till årskurs 7 med ett skolhem där 48 barn bor. Ett tiotal av barnen på skolhemmet är föräldralösa. Utöver de vanliga skolämnena kan eleverna t ex prova på vävning. Idrott är också mycket uppskattat. De har även andakt en gång i veckan där eleverna får lära sig om vem Jesus är. Detta har gett dem starkare självkänsla, ökad trygghet samt stärkt samarbetet mellan elever och personal.  


Ekonomin för verksamheten bygger på skolavgifter för eleverna, dock kommer 32 av barnen från fattiga familjer som inte klarar att betala avgiften. För att hålla matkostnaderna nere har de börjat odla majs intill skolan, men för att bli självförsörjande behöver de mer mark. Vårt anslag från Skarpnäckskyrkan används till att underhålla och bygga nya lokaler. Under 2018 har pengarna använts till att bygga vattentoaletter på skolan.


Skolans hemsida


Titta även på en intressant informationsfilm om arbetet på skolan. Klicka här!
Tillbaka


Skarpnäckskyrkan | Tel: 08-724 20 40 | Gatuadress: Skarpnäcks Allé 31
E-post: kontakt@skarpnackskyrkan.se