Hem

Vänner på nätet


Allianskyrkan i Älta

Dagen

Diakonia

SAU

Stockholms Frikyrkoråd

Sjukhuskyrkan

Alliansmissionen

 

Skarpnäckskyrkans veckoschema 

för regelbundet återkommande aktiviteter.


Förnärvarande har vi inga allmänna samlingar p.g.a. pandemin.

Barn- och ungdomsverksamheter hålls för redan inskrivna deltagare.

Gudstjänster hålls på vår You Tube-kanal.

Bibelstudium och morgonbön hålls via Zoom.


Söndagar  10.00 och 12.00 - Gudstjänst

                  10.00 - Söndagsskola, fr. 4 år

                  17.30 - Kvällsbön

                  18.00 - Sinnesroandakt (20/9, 18/10, 22/11)


Tisdagar- Torsdagar 9.30 - Morgonandakt


Måndagar 18.30 - UV-scout, fr. 7 år (jämna veckor)

Tisdagar   12.00 - Bibelsamtal  (jämna veckor, f. n. endast digitalt)         

Torsdagar 17.30 - Konfirmation åk. 7-9  (jämna veckor)

Fredagar   19.00 - E P I C, åk. 6 och högstadiet (udda veckor)

Lördagar   18.00 - Gudstjänst (SAM:s Arabiska församling i Sthlm)


 

Kontakta Barn- och ungdomspastor Sarah Jonsson 0725-00 92 60 för mer info om ungdomssamlingarna.

 

 

 

 

Skarpnäckskyrkan | Tel: 08-724 20 40 | Gatuadress: Skarpnäcks Allé 31
E-post: kontakt@skarpnackskyrkan.se