Hem

Vänner på nätet


Diakonia

SAU

Stockholms Frikyrkoråd

Sjukhuskyrkan

Alliansmissionen

Bilda

Crossnet

Aktuellt från församlingsföreståndare 
Carl-Johan Rapp Freed

Så räddade Gud världen

 

  Ja, det är huvudtemat i Skarpnäckskyrkans gudstjänster under 2015. Vi kommer att gå genom hela Romarbrevet, kapitel för kapitel, vers för vers. Jag utgår från en Libris-kommentar av Hans Johansson med samma namn. Det blir alltså ett bibelstudium som predikotema – som omväxling till tematiska predikningar. Min bön är att Guds Ande får öppna ordet för oss alla och att vi lyssnar på vad Herren vill säga utifrån texten. Och att vi sedan gör som det står där!

 

  Romarbrevet är ett av de mest lästa, diskuterade och omskrivna breven i Nya testamentet. Ibland också ett av de mest omdebatterade och kritiserade. Som någon sa till en som hävdat att Romarbrevet är ett falsarium: ”Du har läst fel – det heter inte romanbrevet!”. Nej, den kristna tron är inget påhitt utan Guds verklighet och sanning mitt i vår värld. Just Romarbrevet var den bibelbok Luther brottades särskilt med och skrev sin stora kommentar om. Det var i mångt och mycket sanningar i denna bok som fick honom att komma till omvändelse och pånyttfödelse. Här finns bl a citatet från profeten Habackuk 2:4: "Den rättfärdige skall leva genom sin tro". När det gick upp för Luther att det inte handlar om att den redan rättfärdige ska bli frälst, utan att den som TROR blir rättfärdig och därför får leva, så var det en uppenbarelse. Nu kunde han äntligen bli fri från syndabördan och skulden! Nu kunde han bli frälst och fri!

 

  Därmed såddes ett frö som består ända in i vår tid. Denna teologiska grundsanning ledde till bildandet av den lutherska kyrkan. Denna födde i sin tur fram hela den protestantiska rörelsen som våra frikyrkor är en del av, inklusive Svenska Alliansmissionen som Skarpnäckskyrkan tillhör. Utan denna grundläggande, profetiska insikt som Luther kom fram till, hade vi kanske inte varit väckta och förnyade i Kristus idag. Länge hade denna bibliska grundsanning på det stora hela varit begraven i medeltida, teologiskt mörker präglat av självrättfärdig gärningslära och obibliska avlatsbrev. Se där, vad en enda vers kan betyda! Denna text är på flera sätt centrum i hela Romarbrevet, en sanning som också 2015 håller att leva för och dö på! En sanning som tyvärr i samma protestantiska kyrka idag hotas av liberalteologi och kompromisser, samtidigt som många i den tidigare kritiserade katolska kyrkan upptäckt denna grundsanning parad med den Helige Andes eld.

 

  Välkommen till Skarpnäcks Frikyrkoförsamling under hela 2015! Välkommen till gudstjänsterna och ta del av Guds ords sanning. Välkommen också in i vardagskyrka och diakoni, på Alpha-kurser och ungdomsverksamhet. Men välkommen också med ditt tvivel och dina frågor som rör just dessa sanningar.

 

Vi ses!

 

/Carl-Johan

Församlingsföreståndare, pastor

 

”Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre” (Rom 6:23)

 

 

 

Arkiv

 

 

 

 

© Copyright 2009 Skarpnäckskyrkan | Tel: 08-724 20 40 | Gatuadress Skarpnäcks Allé 31
E-post: kontakt@skarpnackskyrkan.se