Hem

Vänner på nätet


Diakonia

SAU

Stockholms Frikyrkoråd

Sjukhuskyrkan

Alliansmissionen

Bilda

Crossnet

 

Tro och vision

 

Vår tro - Vad tror vi på?

 

Vi tror på en Gud som skapat världen och som fortfarande bryr sig om den. Vi tror att Gud Fader älskar människan så mycket att Han sände sin ende Son, Jesus Kristus, till världen för att rädda (frälsa) var och en som vill acceptera Honom som sin Herre. Detta sker när vi tror att Jesus dog på korset och vann en slutlig seger över all ondska genom att uppstå från döden.

 

Vi tror att Bibeln är Guds ord som har något att säga oss även idag. Vi tror att Jesus fortfarande lever och att Han har sänt den Helige Ande för att leda och hjälpa oss som enskilda och som församling. Detta sker genom Andens kraft och gåvor samt genom nåden och kärleken från Gud. Vi vill därför genom ord och handling dela med oss av vad vi har funnit i gemenskapen med Jesus Kristus. 

 

Vi tror att Guds rike är här och nu. Men vi tror också att Guds rike ska fullbordas en dag i framtiden då Jesus ska komma tillbaka. Då ska Guds vilja förverkligas fullt ut och hela skapelsen upprättas. 

 

 

Vår vision - Vad vill vi?

 

Vi vill vara en växande, kärleksfull gemenskap av troende, som förverkligar Guds vilja så att Gud blir ärad och trodd.

 

Vår uppgift - Vad skall vi göra?

 

Vår uppgift är att göra människor till Jesu lärjungar och ge dem möjlighet att tjäna i Guds rike. 

 

 

Vår strategi - Hur skall vi göra det?

 

- skapa förtroende

- presentera evangelium

- erbjuda gemenskap

- utrusta och insätta i tjänst

 

Vårt område - Var skall vi göra det?

 

Skarpnäcksfältet i Stockholm med närområden i första hand.

 

Skarpnäckskyrkan | Tel: 08-724 20 40 | Gatuadress: Skarpnäcks Allé 31
E-post: kontakt@skarpnackskyrkan.se