Hem

Vänner på nätet


Diakonia

SAU

Stockholms Frikyrkoråd

Sjukhuskyrkan

Alliansmissionen

Bilda

Crossnet


februari 2020
sön 2    10:00      Gudstjänst - TEMA: "Att efterlikna Kristus"      Sarah Jonsson, söndagsskola, kyrkkaffe.
sön 9    10:00      Gudstjänst - TEMA: "Församlingen"      Klas Eriksson, söndagsskola, kyrkkaffe och missionlunch. Seminarium med Klas efter lunchen på temat "Vår församlings utveckling".
sön 16    10:00      Årshögtid - TEMA: "Vittna om Kristus i ord"      Sarah Jonsson, församlingen vice ordf., Marcelo Pereira da Silva, nattvard, rapport från årsmötet, söndagsskola, kyrkkaffe.
sön 23    10:00      Gudstjänst - TEMA: "Vittna om Kristus i handling"      En av församlingens husgrupper ansvarar, söndagsskola, kyrkkaffe.

Skarpnäckskyrkan | Tel: 08-724 20 40 | Gatuadress: Skarpnäcks Allé 31
E-post: kontakt@skarpnackskyrkan.se